Polityka prywatności

I. Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i stanowi Załącznik do Regulaminu Serwisu  (dalej jako „Regulamin”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.
 3. Korzystanie z Serwisu SingleOrigin.pl w tym korzystanie bez logowania oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację Polityki Prywatności.
 4. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności stosuje się pojęcia Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
 5. Na potrzeby dostępności treści, lepszego odbioru Polityki Prywatności termin„Usługobiorca” został zastąpiony określeniem „Ty”,  „Usługodawca” – „My”. Termin„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Szanujemy prawo każdego do Prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy, kto korzysta z Serwisu SingleOrigin.pl wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy tę nową Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając z naszych Usług, czyli korzystając z Serwisu SingleOrigin.pl, niezależnie czy jesteś zarejestrowany w Serwisie, dokonasz zakupu, czy też nie, podajesz nam swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści Serwisu SingleOrigin.pl lub poszczególnych Usług zdarza się, że powierzasz  nam swoje identyfikujące Cię informacje – dane osobowe, a my także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom, którzy pomagają nam świadczyć Tobie Usługi lub stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Tobie Usług na najwyższym poziomie (dalej: „Zaufani Partnerzy”). Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu, jakie dane od Ciebie zbieramy i w jakim celu, a także do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

 

III. Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu SingleOrigin.pl. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji zamówień na produkty i usługi dostępne w serwisie, w tym dane niezbędne do utworzenia konta, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie w formularzach kontaktowych, czyli dane które podajesz nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszych Usługach, np. e-mail, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Serwisu i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych przez Serwis się zapoznawałeś (np. opis produktu, lista produktów). Nie służą one w żadnym razie ustalaniu Twoich osobistych preferencji, lecz po zagregowaniu (połączeniu z danymi innych Usługobiorców), służą rozpoznaniu zainteresowania zbiorczych grup Użytkowników (Usługobiorców).
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem o to, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy.

 

IV. Kto jest Administratorem Twoich danych?

 1. Administratorem Twoich danych jest Operator serwisu SingleOrigin.pl (Usługodawca), czyli spółka Kawowe Cuda Sp. z o.o., ul. Nadarzyńska 89B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000644361, o nr NIP 5291813519, nr REGON 365458443.
 2. Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Serwisu SingleOrigin.pl posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego Partnera, którym jest OVH Sp. z o.o.

 

V. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Serwisu SingleOrigin.pl, w tym z naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

  1. Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zawieranych z Tobą umów, w szczególności realizacji złożonych przez Ciebie zamówień. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty.
  2. Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych grup użytkowników dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania treści Serwisu SingleOrigin.pl oraz naszej oferty produktów i usług do preferencji Twoich oraz innych użytkowników, a także optymalizacji korzystania z Serwisu SingleOrigin.pl oraz konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z Serwisu SingleOrigin.pl i na tej podstawie m.in. przygotowywać takie treści i oferty, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.
  3. Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia marketingu dotyczącego naszych produktów i usług (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach marketingowych, a także w celu przesyłania informacji środkami komunikacji elektronicznej). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.
 2. Okres przez jaki dane będą przetwarzane
  Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 

Zestawienie: cel przetwarzania – podstawa prawna – okres przetwarzania

W celu usystematyzowania ww. celów przetwarzania Twoich danych osobowych, przypisania do danego celu postawy prawnej oraz określenia okresu, przez który będziemy Twoje dane przetwarzać prezentujemy poniżej ww. informacje w formie tabeli.

L.p. Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania
Wykonanie umów, w tym umów o świadczenie usług i dostawę produktów, które są zawierane przez korzystanie z Serwisu SingleOrigin.pl co najmniej w ograniczonym zakresie, gdy tylko korzystasz z treści zamieszczonych w Serwisie SingleOrigin.pl bez rejestracji ani składania zamówień lub dla korzystania z Usług Serwisu SingleOrigin.pl w pełnym zakresie, tj. gdy złożysz zamówienie jako Usługobiorca zarejestrowany lub niezarejestrowany, otrzymujesz Newsletter, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb Usługobiorców, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty. Do czasu wykonania lub wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Usługodawcą, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, księgowych lub w okresach rozpatrywania reklamacji lub w celu dochodzenia roszczeń.
pomiary statystyczne, dla marketingu naszych Usług (w tym w celu analizowania i agregowania danych dla celów badawczych i marketingowych), ankiety satysfakcji oraz formularze promocyjne art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas.

Do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
marketingu dotyczącego naszych produktów i usług  (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach marketingowych, a także przesyłanie Newslettera do osób składających zamówienie w Serwisie SingleOrigin.pl). art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie. Do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 

VII. Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT lub firmom kurierskim. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. obsługa płatności, dostawa zamówionych produktów, komunikatory i chaty). Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji wymaganymi przez RODO.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Zaufani Partnerzy naszej palarni to:

 1. Artnet Sp. z o.o. – datacenter (serwerownia), od której dzierżawimy serwery dla naszego sklepu i systemów IT
 2. Grodziskie Centrum Przedsiębiorcy Damian Syska – nasze biuro rachunkowe
 3. PayU S.A. – operator płatności online naszego Sklepu
 4. Paczkomaty Inpost Sp. z o.o. – operator logistyczny
 5. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. – operator logistyczny
 6. DPD Polska Sp. z o.o. – operator logistyczny
 7. GetResponse Sp. z o.o. – operator wysyłki naszych newsletterów

 

VIII. Jakie masz prawa?

 1. Prawo dostępu do danych
  W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
 1. Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas, w przypadku gdybyśmy przetwarzali je bez podstawy prawnej. Jeżeli zażądasz usunięcia danych skutkowało to będzie rozwiązaniem  Umowy, a my nie będziemy mogli już Tobie świadczyć Usług. Z prawa do usunięcia nie będziesz mógł skorzystać w przypadku, gdy przetwarzanie danych będą regulowały przepisy prawa, np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, roszczenia, reklamacje.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo zażąda ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
  • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 1. Prawo do przenoszenia
  W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 1. Prawo do sprzeciwu
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Mas prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo do wniesienia skargi
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).
 1. Czy istnieje wymóg podania danych?
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów Umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).
 1. Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych
  Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu SingleOrigin.pl, w szczególności procesu autoryzacji logowania na konto zachowania stanu Twojego koszyka zakupowego. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Usługobiorcy i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Usługobiorcy.Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu SingleOrigin.pl do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposoby zarządzania plikami cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: https://singleorigin.pl/polityka-cookies. Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu SingleOrigin.pl (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem SingleOrigin.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z strony SingleOrigin.pl a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. Instrukcję zarządzania plikami cookies dostępna jest pod adresem https://singleorigin.pl/polityka-cookies.

 

IX. Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania z Serwisu SingleOrigin.pl.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizowania sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu SingleOrigin.pl. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Serwisu SingleOrigin.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz korzystając z Serwisu SingleOrigin.pl.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu SingleOrigin. adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na nasze zlecenie Google Inc., będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania grup Użytkowników (Usługobiorców) z Serwisu SingleOrigin.pl, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, statystyki oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu SingleOrigin.pl.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu SingleOrigin.pl.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że możesz samodzielnie np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu SingleOrigin.pl.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis SingleOrigin.pl– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies.

Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z Twojego urządzenia do Google Analytics, z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

X. Wykorzystywanie danych

W ramach Serwisu SingleOrigin.pl mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

XI. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator, tj. Kawowe Cuda Sp. z o.o. opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiednie programy szyfrujące.

XII. Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, lub Twoich praw.

 

Dodatkowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Rekrutacja (klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Kawowe Cuda Sp. z o.o.)
 • Stosunek pracy (klauzula informacyjna dla pracowników Kawowe Cuda Sp. z o.o.)
 • Umowy cywilno – prawne (klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy o dzieło i/lub umowy zlecenia z Kawowe Cuda Sp. z o.o.)
 • Dostawcy (klauzula informacyjna dla podmiotów świadczących nam usługi lub dostarczających towary do Kawowe Cuda Sp. z o.o.)
 • Pracownicy kontrahentów (klauzula informacyjna dla pracowników podmiotów, które zawarły umowy współpracy z Kawowe Cuda Sp. z o.o.)
 • Zapytania / email (klauzula dla osób zadających nam pytania środkami komunikacji elektronicznej)
 • Monitoring (klauzula informacyjna w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego na obszarze naszej firmy)
 • Osoby trzecie – odbiorcy przesyłek (klauzula informacyjna dla osób, które nie składały osobiście zamówienia w naszym sklepie, ale ich dane zostały podane do dostawy zamówienia)